fankkcija-cover
JUNAK

Smederevski rep dvojac, Sinovatz (a.k.a. Lima Lebovski, Šnostradamus) i Bekrija (a.k.a. Baš Velik). Od 2009. sa samo nekolicinom (EP I singl) izdanja iza sebe, na kojima su sarađivali sa najtvrđim producentima sa ovih prostora, ostavili su trag i zauzeli mesto u sve bogatijoj istoriji srpskog hip hopa. Uvek beskompromisno štrokavi rep zvuk sa ćoškova provincijskih ulica koji vremenom truli od zrelosti, ovog puta u formi epskog boom bap singla, pokušava da vrati tokove izgubljenih duša i vaskrsne ih nazad u izmučena tela, ne bi li ih naterao na egzistencijalno neophodni otpor i bunt! Poslednja linija odbrane, KŠ.


fankkcija-cover
FANKKCIJA

Dugo najavljivani dupli album, sadrži 28 novih traka i brdo gostiju na mikrofonu kao i bitovima. Potpisuje ga Sinovatz, ali se radi o kolaboranstkom albumu koji je u par godina pripreme više puta promenio oblik i sadržaj dok nije dobio ovaj konačni oblik. Podeljen na dve celine (FANK i ‘KCIJA) sa samo dve Sinovčeve nove solo pesme i 26 pesama sa raznim gostima, kao što je i najavljeno “za svakog ponešto a sve tvrđe od betona”, FANKKCIJA pod etiketom Bakalina, i bratskog lejbla PROVERA MIKROFONA koji zastupa prezentovanje ovog materijala u digitalnom obliku, konačno dostupna za skidanje na sajtu a za koji dan i na deezer profilu :
http://www.deezer.com/profile/518827295
Za kraj ostaje još samo da podsetimo na Bakalinov moto – Imaš hed? Smotaj, pusti rep!

Uživajte.

The long awaited double-disc album, contains 28 new tracks and many guests both on the mic and beats. The project is signed by Sinovatz but it’s a collaboration album which has changed it’ s shape in the past few years till it got it’ s final shape. It’ s split in two sections (FANK and ‘KCIJA) with only two Sinovatz’s solo tracks and 26 songs with multiple guests, as announced “something for everyone and everything is harder than concrete” FANKKCIJA under the label Bakalin and partner label PROVERA MIKROFONA which represents this material in digital format, finally available for downloading on this site and in just a few days more at deezer: http://www.deezer.com/profile/518827295

And for the end just to remind you the Bakalin’s moto – You got a spliff, roll it up, play some rap!

Enjoy


Dimni signali maxi single prednja
Dimni signali (maxi single)

Dok se čeka da FANKKCIJA napokon izleti, još jedna situacija iz Bakalin kuhinje, za zapuštene (a i one održavane) hodnike mozgova, DIMNI SIGNALI maksi singl. Tri remiksa od tri tvrda producenta, CHZ, DJ Silent, Immex, miks i ostalo peglanje standardno Janzoo. U bliskoj budućnosti očekujte i spotove koji se ovih dana montiraju, za sva tri remiksa!
Čujemo se uskoro, do konačne pobede,
BAKALIN BANDA!
Ligalajzit!

While waiting for the releasing of FANKKCIJA there’s another situation from the bakalin kitchen, for the neglected ( and for the maintaned also ) halls of the brain, DIMNI SIGNALI ( Smoke Signals ) Maxi single. Three remixes by three hardbeat producers: CHZ, DJ Silent, Immex. Mixing and final touches as usual by Janzoo. In near future you can expect music videos which are in the editing and montaging phase, for all the three remixes. Hear you soon, to the final victory! BAKALIN GANG Legalize it!


DCIM100GOPRO
Baš Velik – Bik u bioskopu (EP)

„Bik u bioskopu“,EP, kao i uvek tvrd rep, za sve koji su mislili da će se ovo desiti onda – „kad bik uđe u bioskop“. Coa (Tuh Htš) žrtvuje četiri sirova bita, Bekrija, ovog puta kao Baš Velik pokušava da utoli glad.. Krvavi zločin iz strasti i obesti, višestruko ubistvo, materijal nabijen emocijom, pozvani ste na forenzičarski uviđaj. Audio trakror koji će vam orati mozgove u jesenjim danima, pripremajući ih za duboko kopanje i „Sahranu“ koja sledi. Miks i master, Janzu.

” Bik u bioskopu” (Bull at a cinema), EP, as usually hardcore rap, for all of those who were thinking that this will happen – “when bull enters a cinema”. (Serb. kad bik uđe u bioskop). Coa (Tuh Htš) sacrificed 4 raw beats, Bekrija, this time as Baš Velik tries to quench his hunger.. In this bloody crime of passion and mischief, multiple murder, material done with emotion you are invited on a forensic assessment . The audio tractor which will be plowing your brains in the autumn days, preparing them for deep digging and “Sahrana” (Burial) which follows. Mixed and mastered by Janzoo.


prednja
Konza Šnostra – Sledeću davimo u petak
“Sledeću davimo u petak”, prvo (besplatno) izdanje Bakalin / Erupcije za 2012., je najava KŠ-a za njihov predstojeći album “Sahrana”. Simbolično, kao i u filmu, EP se pojavio u petak 13. u 13h, a sadrži četiri trake iza omota sa likom Taška Načića koje će razdrmati membrane vaših zvučnika. po solo traka članova grupe, Bekrije i Sinovtza, i to stvari “Amerika” i “Crna hronika”, a obe predstavljaju uvid u problematiku, koja je označena u naslovima, kroz lične stavove, direktno u srž i preko mračnih i tvrdih bitova. Takodje ćete imati priliku i da čujete dve pesme od grupe: “Brrrat!”, koja predstavlja svojevrsnu himnu; i naslovnu traku “Sledeću davimo u petak” koja zaokružuje celu priču sa EPa, inače koncept trake sadrži elemente koji se do sada nisu pojavljivali u domaćem repu i naravno, kao i do sada, radi se o autentičnom srpskom repu. Za bitove na ovom materijalu su krivi Janzu, Coa (Tuh Htš), CHZ kao i sama Konza Šnostra, miks i master Janzu.
Polovinom 2012. snimljeni su spotovi za sve 4 pesme sa EP-ja, te je tako “Sledeću davimo u petak” postao prvi rep video EP.”Sledeću davimo u petak” (We’re strangling the next one in Friday) first (free) edition by Bakalin/Erupcija record label for 2012. is an announcement by KŠ for their forthcoming album “Sahrana” (Burial). Symbolically, as in the movie, the EP came up on Friday the 13th at 13’o clock, and contains 4 tracks behind the cover with the face of Taško Načić which will shake the membranes of your speakers. After the solo tracks (“Amerika” and “Crna Hronika”) by the members of the group Bekrija and Sinovatz, they both represent an insight in the problems, which is marked in the titles, through personal opinions, directly in the core via dark and hard beats. You also have a chance to hear 2 songs by the group: “Brrrat!”, which represents kind of street anthem; and the headline track “Sledeću davimo u petak” which completes the whole story of the EP, otherwise concept of the tracks contains elements which haven’t appeared in the domestic rap by now and of course, it’s about authentic Serbian rap. Beats for this materials were made by Janzoo, Coa (Tuh Htš), CHZ and Konza Šnostra themselves, and it was mixed by Janzu. In the middle of 2012. music videos for all 4 songs from the EP were recorded, and thus “Sledeću davimo u petak” became first rap video EP.


Sinovatz - Kuckin Sin
Sinovatz – Kučkin sin

“Kučkin Sin” je debi solo album Sinovtza, člana grupe Konza Šnostra, a album predstavlja njegovu ličnu priču ispričanu kroz 18 (+ 2 skrivene) trake tvrdog repa. Ovaj LP je prvo izdanje izdavačke kuće Bakalin Erupcija rekordingz, a izašao je 15. jula 2011. godine kao besplatno internet izdanje i u fizičkoj formi na disku. Bitove za ovaj LP šljakali su Dvorski Luda a.k.a. Mastrubeator, Vladyy, XNDR, Coa (Tuh Htš), Ridla, CHZ, Raš, Benefaktor, Makaniđa, miks i master Janzu. Lektira, za kolekcionare obavezan, za rep glave neophodan.

“Kučkin Sin” (Son of a bitch) is a debut solo album by Sinovatz, member of the group Konza Šnostra, and the album represents his personal story via 18 (+2 hidden) tracks of hardcore rap. This LP is the first edition by the record label Bakalin Erupcija rekordingz, and it came out on July the 15th 2011 both as a free internet edition and a physical edition on a compact disc. Beats for this LP were made by Dvorska Luda a.k.a. Masturbeator, Vladyy, XNDR, Coa ( Tuh Htš), Ridla, CHZ, Raš, Benefaktor, Makaniđa, and was mixed and mastered by Janzoo. Lecture, mandatory for the colectioners and necessary for the real hip hop heads.